Paltforma Zero Waste

Dëshironi të testoni nivelin Zero Mbetje të eventit që po organizoni?

Dëshironi të krahasoni nivelin Zero Mbetje të eventit që organizuar me evente të tjera?

Një nga përfundimet e projektit Zero Mbetje është një platformë që do tu mundësojë

  • organizatorëve të shkruajnë të dhëna nga përgjigjet e pyetjeve dhe duke marrë komente mbi eventin/festivalin që kanë organizuar;
  • individëve (publikut) të kontrollojnë dhe krahasojnë rezultatet e nivelit Zero Mbetje në zonën e Adriatikut.

Platforma do të testohet gjatë periudhës së projektit dhe pasi të jetë hapur për publikun për qëllime analitike dhe praktike. Keni interes? Kontrolloni lidhjen herë pas here… ose abonohuni te buletini Zero Mbetje për të qenë i përditësuar mbi aktivitetet e projektit.

link