Projekt

“Zero Waste – jadranska mreža prireditev in festivalov” je projekt programa Evropske unije za čezmejno sodelovanje Adriatic IPA. Cilj projekta je ustvariti “Zero Waste” (akronim projekta) spletno mrežo prireditev in festivalov s čim manjšim vplivom na okolje.

Na Jadranu obstaja vrsta različnih prireditev, ki privabljajo na tisoče ljudi in imajo s tem pozitiven učinek na lokalna gospodarstva. Hkrati pa, taka večja srečanja, povzročijo povečano porabo vode in energije in proizvedejo različne vrste odpadkov. Politiko trajnostnega turizma lahko dosežemo z “zelenim” delovanjem, ki zmanjšuje negativne vplive velikih srečanj na okolje in ki odpadke, ki nastanejo na takih srečanjih, uporabi kot nove vire različnih oblik v dobro skupnosti iz socialnega ali ekonomskega zornega kota.

Glavni namen projekta je spodbujati zmanjševanje količine odpadkov na prireditvah in festivalih. Temu v prid uporabljamo orodja IKT v obliki strateške podpore organizatorjem prireditev in festivalov na poti k obvladovanju negativnih učinkov povečanega števila obiskovalcev. Projekt Zero Waste ponuja priložnost oblikovanja mreže obstoječih prireditev in festivalov na Jadranu z uvedbo “zelenih” rešitev in uporabo orodij IKT. Zero Waste temelji na izkušnjah nekaterih projektnih partnerjev. Te izkušnje predstavljajo predvsem  zmanjševanje odpadkov in drugih negativnih učinkov gospodarskih dejavnosti s ciljem določitve metodologije vrednotenja dobrih praks partnerjev ob upoštevanju konkretnih rešitev organizacije prireditev in festivalov.

Zero Waste pa tudi z novim pristopom, z uporabo orodij IKT, spodbuja nastanek novih delovnih mest in razvoj novih znanj v verigi recikliranja in obnovljivosti virov znotraj partnerskih držav.

CILJI ZERO WASTE PROJEKTA:

  • Ustvariti trajno aplikacijo IKT kot orodje za izmenjavo znanj, omogočiti dostopnost do informacij in olajšati komunikacijo;
  • Povečati možnosti trajnostnega razvoja Jadrana skozi strategijo Zero Waste;
  • Zmanjšati negativne vplive prireditev in festivalov na lokalne skupnosti in jih spremeniti v možnosti za njihovo rast in razvoj;
  • Z razvojem integriranih in specializiranih turističnih paketov spodbujati turistično gospodarstvo, v katerem so ohranitev, recikliranje in ponovna uporaba ključne besede novega pristopa;
  • Spodbujati in promovirati dobre sosedske odnose in poenoten trajnostni razvoj.

 Trajanje projekta: 33 mesecev

Celotni proračun projekta: 1.288.003,58 €