PROJEKT

Zero Waste jadranska mreža za događanja i festivale” je AdriaticIPA projekt, program prekogranične suradnje Europske Unije, osmišljen kako bi se stvorila “Zero Waste” (akronim projekta) internetska mreža događanja i festivala sa smanjenim utjecajem na okoliš.

U području Jadrana održavaju se razna događanja koja privlače na tisuće posjetitelja i imaju pozitivan utjecaj na lokalno gospodarstvo. Međutim, ta velika okupljanja istovremeno rezultiraju povećanom potrošnjom vode i energije te velikom količinom različitih vrsta otpada. Politika održivog turizma može se postići usvajanjem“zelenih” akcija kako bi se smanjio negativni utjecaj na okoliš uzrokovan velikim okupljanjima i kako bi se otpad koji nastaje uslijed turističkih kretanja pretvorio u novi resurs za lokalne zajednice, i to s društvenog i gospodarskog aspekta.

Glavni cilj projekta je naznačiti nulte količine proizvedenog otpada na festivalima i događanjima. Računalna i komunikacijska tehnologija (ICT) predstavlja izvrstan alat za tu svrhu; u projektu se smatra strateškom podrškom za suočavanje s negativnim učincima turističkih kretanja jer omogućuje alate javnim i privatnim subjektima koji sudjeluju u organizaciji i upravljanju događanjima i festivalima. Projekt Zero Waste nudi mogućnost stvaranja mreže postojećih događanja i festivala u području Jadrana prihvaćanjem zelenih rješenja korištenjem računalne i komunikacijske tehnologije. Zero Waste iskorištava rezultate iskustava pojedinih partnera u smanjenju otpada u gospodarskim aktivnostima s ciljem postavljanja mjerila najbolje prakse s ostalim partnerima – uključujući metodologije i konkretne akcije.

Zero Waste je također i novi kulturni pristup koji, upotrebom računalne i komunikacijske tehnologije, može dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i stjecanja novih znanja o procesu recikliranja u državama partnerima.

Ciljevi projekta ZERO WASTE:

  • Stvoriti trajnu ICT aplikaciju kao alat za razmjenu stručnih znanja i promociju pristupačnosti informacijskih  i komunikacijskih usluga
  • Ojačati sposobnost za održivi razvoj na području Jadrana kroz dogovorenu ”Zero Waste” strategiju
  • Smanjiti negativan utjecaj događanja i festivala na lokalne resurse pretvaranjem tog utjecaja u mogućnost za rast lokalnih zajednica
  • Promovirati turističko gospodarstvo u kojem su očuvanje, recikliranje i sanacija ključne riječi novog kulturnog pristupa kroz razvoj integriranih i specijaliziranih turističkih paketa
  • Poticati i promovirati dobrosusjedske odnose i skladni održivi razvoj kroz suradnju iskusnijih i manje iskusnih jadranskih regija

Trajanje projekta: 33 mjeseca

Proračun projekta: Ukupni proračun: 1.288.003,58 €