PROJEKT

“Nula otpada -Adriatic mreža za događaje i festivale” je Adriatic IPA projekt, Program prekogranične suradnje Europske unije, osmišljen kako bi stvorili “nula otpada” (akronim projekta) web mrežu događaja i festivala s niskim utjecajem na okoliš.

U jadranskom području, postoje različiti događaji koji privlače tisuće ljudi, i zauzvrat  imaju pozitivan utjecaj na lokalno gospodarstvo. Međutim, u isto vrijeme,  ova velika okupljanja imaju negativne učinke,  porast potrošnje vode i energije, zajedno s različitim vrstama otpada. Politika održivog turizma može biti postignuta uz usvajanje “zelenih” akcija za niži negativan utjecaj na okoliš uzrokovan velikim skupovima, i transformiranje otpada nastalog od strane turističkih tokova u novi resurs za lokalne zajednice, gledano i sa društvenog i ekonomskog stajališta.

Glavni cilj projekta je ukazati „nula“ količine proizvedenog otpada na festivalima i manifestacijama.U tom cilju ,ICT je dragocjeno sredstvo; ICT se smatra projektom kao strateška potpora, s ciljem suočavanja negativnog utjecaja turističkih tokova pružajući alate javnim i privatnim sudionicima zaduženim za organizaciju i upravljanjem događajima i festivalima. Nula otpada projekt nudi priliku stvoriti mrežu postojećih događanja i festivala u Jadranskoj regiji, zahvaljujući usvajanju „zelenih rješenja“ kroz korištenje ICT-a. Zero Waste se koristi rezultatima iskustava nekih  partnera na smanjenju otpada u gospodarskim aktivnostima, s ciljem obilježavanja najbolje prakse s drugim partnerima – metodologija i konkretne akcije su uključene .

Zero Waste je i novi kulturni pristup: kroz korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, može pogodovati stvaranju novih radnih mjesta i novih vještina u reciklaži, u lancu zemalja partnera .

Ciljevi Zero Waste :

  • Stvaranje stalne informacijske tehnologije kao alata za razmjenu stručnosti i promicanje dostupnosti informacijskih i komunikacijskih usluga
  • Jačanje održivog razvoja kapaciteta na području Jadrana putem dogovorene strategije NULA OTPADA
  • Smanjenje negativnog utjecaja događaja i festivala na lokalne resurse putem pretvaranja istog u priliku za rast lokalne zajednice
  • Promovirati turizam kao gospodarsku granu u kojoj su konzervacija, recikliranje i obnavljanje ključne riječi nove kulturne spoznaje putem razvoja integriranih i specijaliziranih turističkih paketa
  • Poticanje i promicanje dobrih odnosa sa susjedima u regiji i skladnog održivog razvoja uz podudaranje manje iskusnih i iskusnijih teritorija Jadranske regije.

Trajanje projekta: 33 mjeseca

Ukupni proračun projekta: 1.288.003,58 €